Giá trị định giá Đất đường Bùng binh, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

3,851,130 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
3,156,250 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
4,545,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùng binh, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tên đường Giá