Giá trị định giá Đất đường Bùng binh, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

835,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
604,800 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
933,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùng binh, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái)