Giá trị định giá Đất đường Bùng binh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

10,904,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
7,896,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
12,182,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùng binh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc)

Tên đường Giá