Giá trị định giá Đất đường Bùng binh, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tây Ninh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

864,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
626,040 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
966,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùng binh, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tây Ninh)

Tên đường Giá