Giá trị định giá Đất đường Bùng Binh, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

20,121,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
11,294,550 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
112,077,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùng Binh, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An)

Tên đường Giá