Giá trị định giá Đất đường Bùng binh, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

679,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
491,920 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
758,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùng binh, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn)

Tên đường Giá