Giá trị định giá Đất đường Bùng binh, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

1,064,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
771,120 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
1,190,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùng binh, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên)

Tên đường Giá