Giá trị định giá Đất đường Bùng binh, Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

8,259,780 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
5,981,220 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
9,227,980 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
29,465,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùng binh, Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh)