Giá trị định giá Đất đường Bùng binh, Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

1,643,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
1,190,680 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
1,836,490 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùng binh, Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh)

Tên đường Giá