Giá trị định giá Đất đường Bùi Viện, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

400,417,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
320,333,664 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
440,458,788 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
326,570,430 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùi Viện, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)