Giá trị định giá Đất đường Bùi Thị Xuân, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

340,040,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
272,032,064 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
374,044,088 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
417,387,930 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùi Thị Xuân, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)