Giá trị định giá Đất đường Bùi Ngọc Thu, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

10,088,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
8,070,400 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
11,096,800 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
12,962,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùi Ngọc Thu, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương)