Giá trị định giá Đất đường Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

79,203,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
63,362,400 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
87,123,300 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
77,102,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)