Giá trị định giá Đất đường Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

87,821,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
70,257,408 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
96,603,936 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
79,432,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)