Giá trị định giá Đất đường Bình Tiên, Phường 8, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

114,019,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
91,215,200 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
125,420,900 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
112,879,950 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bình Tiên, Phường 8, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)