Giá trị định giá Đất đường Bến Súc, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

5,084,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,067,392 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
5,592,664 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
4,076,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bến Súc, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)