Giá trị định giá Đất đường Bến Cần Giuộc, Phường 11, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

103,564,390 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
82,851,512 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
113,920,829 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
100,449,550 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bến Cần Giuộc, Phường 11, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)