Giá trị định giá Đất đường Bạch Đằng, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

5,155,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,124,400 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
5,671,050 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
5,012,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bạch Đằng, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng)