Giá trị định giá Đất đường Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

115,783,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
92,626,520 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
127,361,465 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
93,172,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)