Giá trị định giá Đất đường Ấp Chiến Lược, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

55,068,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
44,055,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
60,575,625 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
72,543,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ấp Chiến Lược, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)