Giá trị định giá Đất đường Ấp Bắc, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

42,518,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
34,014,720 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
46,770,240 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
21,602,190 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ấp Bắc, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang)