Giá trị định giá Đất đường An Thới Đông, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

2,102,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
1,681,920 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
2,312,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
3,574,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (An Thới Đông, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh)