Giá trị định giá Đất đường An Mỹ, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

43,202,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
34,562,112 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
47,522,904 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
67,492,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (An Mỹ, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng)