Giá trị định giá Đất đường An Dương Vương, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

5,485,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,388,448 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
6,034,116 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
9,868,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (An Dương Vương, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi)