Giá trị định giá Đất đường 28 Tháng 3, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

7,128,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
5,702,528 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
7,840,976 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
20,098,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (28 Tháng 3, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam)