Bán Đất chia lô Vallee Lamour

Kết quả tìm kiếm: 1

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa chỉ: Đường Tản Đà, Bảo Lâm, Lâm Đồng

Chủ đầu tự: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Khải Hưng

Diện tích: 20,000 m²

Tổng vốn đầu tư: Chưa cập nhật

Dự kiến bàn giao: 30/09/2022

Xem chi tiết

Hỗ trợ
Bạn đang cần mua dự án Vallee Lamour Xác nhận