Bán Khu dân cư Ninh Chữ Seagate

Kết quả tìm kiếm: 33

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa chỉ: DT 702A Mỹ Tường, Ninh Hải, Ninh Thuận

Chủ đầu tự: Chưa cập nhật

Diện tích: Chưa cập nhật

Tổng vốn đầu tư: Chưa cập nhật

Dự kiến bàn giao: Chưa cập nhật

Xem chi tiết

Hỗ trợ
Bạn đang cần mua dự án Ninh Chữ Seagate Xác nhận