Bán Khu dân cư Khu dân cư Phong Phú 4

Kết quả tìm kiếm: 20

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa chỉ: Đường Ba Tơ, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tự: Chưa cập nhật

Diện tích: Chưa cập nhật

Tổng vốn đầu tư: Chưa cập nhật

Dự kiến bàn giao: Chưa cập nhật

Xem chi tiết

Hỗ trợ
Bạn đang cần mua dự án Khu dân cư Phong Phú 4 Xác nhận