Mua bán dự án Hoàng Kim Thế Gia

Kết quả tìm kiếm: 18

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa chỉ: Trương Phước Phan, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tự: Chưa cập nhật

Diện tích: Chưa cập nhật

Tổng vốn đầu tư: Chưa cập nhật

Dự kiến bàn giao: Chưa cập nhật

Xem chi tiết

Hỗ trợ
Bạn đang cần mua dự án Hoàng Kim Thế Gia Xác nhận