Mua bán dự án Blue House

Kết quả tìm kiếm: 3

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa chỉ: khu dân cư Đại Địa Bảo, Sơn Trà, Đà Nẵng

Chủ đầu tự: Chưa cập nhật

Diện tích: Chưa cập nhật

Tổng vốn đầu tư: Chưa cập nhật

Dự kiến bàn giao: Chưa cập nhật

Xem chi tiết

Hỗ trợ
Bạn đang cần mua dự án Blue House Xác nhận