BẢNG GIÁ TIN ĐĂNG TRÊN NHÀ ĐẤT CAFELAND 2024

(Áp dụng từ 01/01/2024)

Đơn vị: VNĐ

Đơn giá chưa bao gồm VAT

Gói

Thành tiền (VNĐ)
(Chưa bao gồm VAT)

Tiền thưởng đăng tin
(VNĐ)

Tổng số dư
(VNĐ)

Thời gian

Đăng ký mua

Gói 1

1,000,000

100,000

1,100,000

2 tháng

Gói 2

2,000,000

300,000

2,300,000

3 tháng

Gói 3

4,000,000

800,000

4,800,000

4 tháng

Gói 4

8,000,000

2,400,000

10,400,000

5 tháng

Gói 5

10,000,000

4,000,000

14,000,000

5 tháng

Gói 6

20,000,000

10,000,000

30,000,000

6 tháng

Gói 7

50,000,000

35,000,000

85,000,000

12 tháng

Ghi chú:
- Khách hàng khi mua gói đăng tin vào thời gian khuyến mãi Nhà Đất CafeLand sẽ được áp dụng chương trình khuyến mãi đó.
- Mỗi gói đăng tin đều được cân đối với thời gian sử dụng hợp lí. Quý khách hàng cần theo dõi thời gian sử dụng để cân đối việc đăng tin.
- Trong trường hợp hết thời gian sử dụng nhưng tài khoản Quý khách hàng vẫn còn tiền, số tiền này sẽ được bảo lưu lại và cộng dồn cho lần mua gói đăng tin tiếp theo.