BẢNG GIÁ SÀN GIAO DỊCH TRÊN NHÀ ĐẤT CAFELAND 2024

(Áp dụng từ 01/01/2024)

Đơn vị: VNĐ

Đơn giá chưa bao gồm VAT

TÀI KHOẢN/THÔNG TIN

SÀN GIAO DỊCH THƯỜNG

SÀN GIAO DỊCH VIP

Đối tượng phù hợp

Nhóm, DN nhỏ

Doanh nghiệp

Giới thiệu sàn giao dịch

Bản đồ chỉ dẫn đường đi

Danh sách sàn giao dịch

Liên hệ

Tích lũy điểm thưởng

Hỗ trợ upload video trên video CafeLand

Có quản lý tài khoản con

Tạo thành viên con trong sàn giao dịch

10 thành viên

Không giới hạn

Hiển thị logo Nhà Đất CafeLand

Không

Hiển thị logo theo lọc tin

Không

Hiển thị logo đứng đầu theo lọc SGD

Không

Tài khoản đăng tin

Không có

3,000,000 VNĐ

Chi phí/tháng (chưa bao gồm VAT)

Miễn phí

5.000.000 VND