BẢNG GIÁ ĐẶT HOTLINE TRÊN TRANG CAFELAND 2024

(Áp dụng từ 01/01/2024)

Đơn vị: VNĐ

Đơn giá chưa bao gồm VAT

STT

TÊN GÓI

CHI PHÍ
(chưa bao gồm VAT)

THỜI GIAN

HẠNG MỤC HỖ TRỢ

1

Pro-Line

10,000,000

15 ngày

- Hỗ trợ cập nhật thông tin dự án mới nhất
- Hiển thị hotline và link website/landing page dự án trong bài giới thiệu dự án do CafeLand cập nhật
- Hiển thị Hotline dự án trên Cafeland Map và App.
- Hiển thị Hotline trong danh sách dự án, bài chi tiết dự án trên Cafeland Map và App.
- Hỗ trợ tài khoản đăng tin VIP nổi bật.
- Bài giới thiệu dự án có gắn Hotline sẽ hiện thị đúng theo vị trí người dùng nhằm theo đuổi đúng nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng.
- Hỗ trợ banner quảng cáo dự án
- Hỗ trợ SEO từ khóa dự án, từ khóa khu vực và loại hình lên trang 1 Google
- Share thông tin dự án lên fanpage
- Hỗ trợ tài khoản đăng tin VIP
- Trở thành Môi giới nổi bật tại khu vực đang môi giới
- Hiển thị trên cả PC và mobile

2

Vip-Line

20,000,000

30 ngày

- Hỗ trợ cập nhật thông tin dự án mới nhất
- Hiển thị hotline và link website/landing page dự án trong bài giới thiệu dự án do CafeLand cập nhật
- Hiển thị Hotline dự án trên Cafeland Map và App.
- Hiển thị Hotline trong danh sách dự án, bài chi tiết dự án trên Cafeland Map và App.
- Hỗ trợ tài khoản đăng tin VIP nổi bật.
- Bài giới thiệu dự án có gắn hotline sẽ hiện thị đúng theo vị trí người dùng nhằm theo đuổi đúng nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng.
- Hỗ trợ banner quảng cáo dự án(CafeLand hỗ trợ thiết kế banner lần đầu)
- Hỗ trợ SEO từ khóa dự án, từ khóa khu vực và loại hình lên trang 1 Google
- Hiển thị dự án nổi bật theo vị trí
- Share thông tin dự án lên fanpage
- Album 10 ảnh
- 1 video có hotline, gắn vào bài dự án và chia sẻ lên fanpage
- Hỗ trợ tài khoản đăng tin VIP
- Trở thành Môi giới nổi bật tại khu vực đang môi giới
- Hiển thị trên cả PC và mobile

Ghi chú:
- Hotline có đặt bài giới thiệu dự án (https://cafeland.vn/du-an) hoặc các sự kiện dự án và một số tin bài khác được CafeLand đồng ý.
- Bài giới thiệu dự án gắn hotline là bài theo form chuẩn của CafeLand, cung cấp các thông tin chính xác về dự án theo thông tin từ chủ đầu tư.