Thay đổi mật khẩu bằng số điện thoại

Phải có mã quốc gia. VD: VietNam +84
VD. +84901234567