Bất động sản EMERALD LAND QUY NHƠN

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 22 Đô Đốc Bảo, phường Trần Phú, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Trần Phú, Qui Nhơn, Bình Định

Mobile: 0982000756

Email: dieulinh@auroravillas.com.vn

Website:

Giới thiệu doanh nghiệp

EMERALD LAND QUY NHƠN HIỆN ĐANG PHÂN PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN KHU NGHỈ DƯỠNG VEN BIỂN QUY NHƠN, VỚI CÁC KHU NGHỈ DƯỠNG NẰM DỌC TUYẾN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 1D, ( TUYẾN QUY NHƠN SÔNG CẦU) DANH MỤC CÁC DỰ ÁN EMERALD LAND SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ, PHÂN PHỐI BAO G... Xem chi tiết

Tài sản của Bất động sản EMERALD LAND QUY NHƠN (8)