Nguyễn Hoàng Việt

Ngày tham gia: 09/2019

Email: vietnguyen1203@gmail.com

  • 0329400***
  • Chat với môi giới
  • Bằng cấp môi giới

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Chuyên viên tư vấn Chung cư cao cấp Bình Dương

Tài sản của Nguyễn Hoàng Việt ( 49 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn