Kim Hà

Ngày tham gia: 01/2016

Email: tuongvybds17091991@gmail.com

  • 0971155***
  • Chat với môi giới
  • Bằng cấp môi giới

Đánh Giá

0.0
(0 đánh giá)

Nhà môi giới tự giới thiệu

Thông tin môi giới chưa cập nhật.

Tài sản của Kim Hà ( 25 )


Nhận xét về môi giới

Nhận xét của bạn