Giá trị định giá Đất đường Đường Số 43, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

94,282,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
75,426,144 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
103,710,948 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
97,549,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 43, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)