Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

175,456,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
140,365,056 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
193,001,952 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
146,354,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh)